Khai báo hải quan

Cước phí và các loại phụ phí đường biển

Cước phí và các loại phụ phí đường biển

Cước phí và các loại phụ phí đường biển Cước phí và các loại phụ phí đường biển là gì? Nhìn vào thực tế, ⅔ trái đất là đường biển và  còn Việt Nam với hơn 3000km bờ biển dọc theo đất nước. Vận tải biển chính là phương thức vận tải tiềm năng khai […]