van tai qua tet an toan tuha noi di tuyen quang gia re